BECAUSE OF THE WHEATHER CONDITION
TOP
Havacılık İle İlgili Kitaplar

“Nuri Demirağ – Türkiye’nin Havacılık Efsanesi”

Fatih Dervişoğlu tarafından kaleme alınan “Nuri Demirağ – Türkiye’nin Havacılık Efsanesi” adlı kitap, Türkiye’deki havacılık tarihine ışık tutuyor. Dervişoğlu, yararlandığı kitaplar, gazeteler, fotoğraflar ile Türkiye’nin havacılık tarihinde çok önemli bir yeri olan Nuri Demirağ’ı anlatıyor. Demirağ’ı tanıdıkça da hem Türkiye tarihini hem de Türkiye’deki havacılık tarihini sorguluyoruz.

“Bugün Türkiye’de neden uçak üretimi yapılmıyor?” sorusunun cevabını da, aslında çok iyi cevaplıyoruz.

Yaşadığı zamanın en büyük girişimcilerinden biri olan Demirağ, Türk ticaret, sanayi ve siyaset hayatında iz bırakmış önder şahsiyetlerden birisidir.

1941 yılında bir gazeteciye verdiği mülakatında “Gelecek için tasavvurlarınız nedir?” sorusuna verdiği cevap, onun ruh halinin en güzel ifadesidir:

“Evvela bu müesseseyi fevkalade genişletmek, büyük Yeşilköy Gök Lisesini kurmak… Divriği’de binlerce genci sinesine alacak, telsizciliği, motorculuğu vs. 12 şubeyi ihtiva edecek şekilde Gök Üniversitesini kurmak… Sonra şu çayırın bir kenarında, muradına ermiş insanların huzur ve saadetiyle oturup kahvemi içerken, bir işaretle yüzlerce tayyarenin birden havalandığını görmek.”

Sıkıntılı bir çocukluk ve gençlik devresinden sonra, “Türkiye’nin en zengin adamı” mevkiine geldiğinde, yaşadığı mütevazı hayat düzeniyle olduğu kadar ülke için hayata geçirmeye çalıştığı projelerle de dikkati çekmektedir. O, yürüttüğü taahhüt işlerindeki titizliği, dürüstlüğü yanında, eğitime katkılarıyla kendinden söz edilmesi gereken işadamları neslinin öncüsüdür. Bugün bazı zengin işadamlarının yüz binlerce dolar ödeyerek satın aldıkları uçaklara kendi isimlerini verdiklerini görüyoruz. Ne var ki onlardan hiçbiri kendi fabrikalarında, kendi teknisyenleriyle, kendi sermayeleri ile sıfırdan imal ettirdikleri bir uçağa kendi isimlerini veremediler. Bir kişi hariç: Nuri DEMİRAĞ

Havacılık ile ilgili kitaplar arasında mutlaka okunması gereken bu kitabın içeriği aşağıdaki gibidir:

  1. Asrın Başlangıcından Cumhuriyet’e Kadar Sosyo-Ekonomik Bir Tasvir
  2. Nuri Demirağ’ın Hayatı “Kalede Dizdâr, Şehirde Mühürdâr”
  3. Mühürdârzade Nuri’nin Ticari ve Sinaî Faaliyetleri
  4. Nuri Demirağ’ın Siyasi Hayatı
  5. Sonuç ve Değerlendirme

Fatih M. DERVİŞOĞLU kimdir?

1954 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. 1972 yılında Sivas Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Sosyal Hizmetler akademisine girdi, üç yıl okuduktan sonra ayrıldı.

Tahsiline 1976 – 1980 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde devam etti ve bu bölümden mezun oldu.

1994 yılında, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevliliği kadrosuna atanana kadar serbest çalıştı.

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalında, “Hekimbaşı Abdülhâk Molla ve Tarih-i Livâ” adlı teziyle 1997 yılında master; “Türkiye’de Tarih Düşüncesinin Modernleşmesi” adlı çalışmasıyla 2002 yılında doktora payesi aldı.

2004 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Bölümü Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

«

»

Bir Cevap Yazın