BECAUSE OF THE WHEATHER CONDITION
TOP

Ders Notları

Kendi kendini eğitmenin kesinlikle tek eğitim türü olduğuna inanıyorum.

Isaac ASIMOV, Boston Üniversitesi Eski Biyokimya Profesörü ve Beş Yüzün Üzerinde Kitabın Yazarı

“Kendi kendini yetiştirmiş birçok insan, en ünlü üniversitelerin doktora, yüksek lisans ve lisans mezunlarını cebinden çıkarır.”

Ludwig VON MISES, Avusturyalı İktisatçı ve İnsan Eylemi Kitabının Yazarı

Sevgili öğrencilerim Merhaba,

Corona Virüsü (Covid-19)’ nün hızlı yayılmasıyla ülkemizde büyük önlemler alındı. Bu önlemler sonucunda da eğitimde uzaktan eğitime sistemine geçildi. İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak da 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Bu doğrultuda sisteme giriş ile ilgili üniversitemizin resmi web sitesinden gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği / Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programları kapsamında tarafımca verilecek dersler şu şekildedir:

 • Salı

12:00 Tehlikeli Maddeler

17:00 Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımları

 • Çarşamba

12:00 Emniyet Yönetim Sistemi

Ders notları tarafımca sistem üzerinden eklenecektir. Yerinde Uygulama II dersi için proje süreci devam etmektedir.

DERSLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELER

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (SMS)

Sevgili öğrenciler merhaba,

Uzaktan eğitim dersinde Emniyet Yönetimi dersine katılan tüm öğrenciler için elinizde olan ilk notların genel tekrarından başlayarak derslere başlıyorum. Kendi çalışmalarınızı yapmanız ve notlarını almanız amacıyla konuya ilişkin başlıkları aşağıda ekledim. Diğer konuları önümüzdeki hafta ekleyeceğim ve konuya ilişkin slaytı da uzaktan eğitim sistemine yükleyeceğim. İyi çalışmalar.

Tehlike Kavramı / Risk Kavramı / Emniyet Kavramı / Havacılık Emniyeti / Güvenlik Kavramı / Havacılık Güvenliği / Emniyet ve Güvenlik arasındaki fark / Emniyet Yönetimi Olgusu / Emniyet Yönetimi Gelişimi / İnsan Faktörleri / Shell Modeli / Emniyetsiz Hareketler

Hata Modelleri ve Yöntemleri

 • Rasmussen’in Yetenek, Kural ve Bilgi Teorisi
 • Reason Modeli (İsviçre Peyniri Modeli)
 • Dirty Dozen Hata Modeli

Murphy Kanunu / İnsan Performansı ve Limitleri / İnsan Performansını Etkileyen Faktörler / İnsan Performansını Şekillendiren İçsel ve Dışsal Faktörler / Çalışma Alanındaki Tehlikeler

TEHLİKELİ MADDELER

Sevgili öğrenciler Merhaba,

Uzaktan eğitimde Tehlikeli Maddeler dersi için 24.03.2020 tarihinde genel tekrar ile başlayacağım. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri olarak iki ayrı program bu derse katılacağı için ders anlatımlarında konuların başlıklarını titizlikle tarafınıza ileteceğim. Dersin slaytını uzaktan eğitim sisteminde ekleyeceğim.

Tehlikeli Madde Tanımı / Tehlikeli Maddenin Amaçları / Tehlikeli Maddelerin Kurallarının Tarihçesi / Tehlikeli Madde Kurallarını Yayınlayan Kuruluşlar / Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşıma Gereklilikleri / Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile İlgili Kısıtlamalar /

Genel Taşıma Gereklilikleri

 1. Göndericinin Sorumlulukları
 2. Taşıyıcının Sorumlulukları

Tehlikeli Madde Limitleri

 1. Havayolu ile taşınması kesinlikle yasak olan tehlikeli maddeler.
 2. Gizli tehlikeli maddeler.
 3. Yolcu ve ekip beraberinde taşınabilen tehlikeli maddeler.
 4. Hava postası ile taşınabilen tehlikeli maddeler.
 5. Taşıyıcı sorumluluğu altındaki tehlikeli maddeler.
 6. Hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler.
 7. İstisnai miktardaki tehlikeli maddeler.
 8. Sınırlı miktarda tehlikeli maddeler.

Ülke ve Taşıyıcı Varyasyonları

Tehlikeli Madde Sınıfları

 • Sınıf 1: Patlayıcılar
 • Sınıf 2: Gazlar
 • Sınıf 3: Yanıcı Sıvılar
 • Sınıf 4: Yanıcı Katılar
 • Sınıf 5: Oksitleyiciler ve Oranik Peroksitler
 • Sınıf 6: Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler
 • Sınıf 7: Radyoaktif Maddeler
 • Sınıf 8: Aşındırıcılar
 • Sınıf 9: Çeşitli Tehlikeli Madde ve Eşyalar

Liste 4.2’nin Kullanımı

Tehlikeli Madde Taşımacılığında;

 • Paketleme
 • Etiketleme
 • İşaretleme
 • Depolama
 • Yükleme

NOTOC Formunun doldurulması

HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMLARI

Sevgili öğrenciler Merhaba,

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’nda uzaktan eğitim programında 24.03.2020 tarihinde aşağıdaki konulardan derslere devam edilecektir. Ders slaytlarını uzaktan eğitim sisteminde ekleyeceğim. İyi çalışmalar

Havaalanı Hava Tarafı Elemanları

 • PİST Tasarımı
 • Taksiyolu Tasarımı
 • Apron Tasarımı

Havaalanı Kara Tarafı Elemanları

 • Havaalanına Erişim Sistemi
 • Havaalanı Yer Ulaşım Tesisleri
 • Yolcu Terminali
 • Kargo Terminali

Havaalanı Kapasitesi

 • Hava Sahası Kapasitesi
 • Havaalanı Hava Tarafı Kapasitesi
 • Havaalanı Kara Tarafı Kapasitesi

Havaalanı Görsel Yardımcıları

Havaalanı Hizmetleri ve Donanımı

 • Havaalanı Operasyonel Hizmetleri
 • Hava Trafik Yönetimi Hizmetleri
 • Havaalanı Yer Hizmetleri
 • Havaalanı Ticari Hizmetleri

Havalimanı İşletmeciliği

Havalimanı Gelirinin Kaynağı

Ticari Stratejinin Geliştirilmesi

Havaalanı Çevre Etkileşimi

ICAO / IATA / ECAC / EUROCONTROL / ACI / EASA

Havaalanı Çevresel Etkileri

 • Gürültü Kirliliği Etkisi
 • Hava Kirliliği Etkisi
 • Su ve Toprak Kirliliği Etkisi

Havaalanı Çevre Yönetim Sistemi

YERİNDE UYGULAMA II

Proje son teslim tarihi: 10 Mayıs 2020 // Projeler mail yoluyla teslim edilecektir.

Hazırlanacak Proje Hakkında

 • Türk bir havayolu ya da yer hizmetleri şirketinin incelenmesi,
 • Şirketin kuruluş yılından günümüze tarihçesi (şirketin kime ait olduğu vb.)
 • Şirketin vizyon, misyon, amaçları, hedefleri,
 • Yönetim şeması,
 • Grup şirketleri varsa hangileri olduğu,
 • Filosu, uçulan hatlar,
 • İşletmenin büyüme oranları (Son üç yıl kıyaslamaları yapılacak)
 • Kaç çalışanı olduğu,
 • Müşterilere yönelik uygulanan politikalar (Müşteri sadakati, memnuniyeti vb.)
 • Promosyonlar, reklamlar
 • Havayolu şirketinin dünyadaki yeri, konumu

Yılmaz Hoca ile sizler için hazırladığımız video

Havacılık İşletmeleri İşe Alım Süreci