BECAUSE OF THE WHEATHER CONDITION
TOP
Havacılık Eğitimleri

“Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi”

“…Biz tayyarecilik denildiği zaman tayyareyi düşünüp, tayyareyi meydana getirebilecek mühendisi, tayyareyi en hurda aksamından, en hassas aksamından en kaba aksamına kadar vatandan imal edecek tedbirleri, tayyare üretimine yarayacak bütün temel maddelerin vatandan çıkarılması ve sağlanmasını, özetle meydana gelecek tayyarenin teknik bir tarzda yapılması için makineden ve teknikten anlar uzmanları ve bu tayyareleri tam bir yetkinlik ve cesaretle kullanacak yürekli tayyarecileri hep beraber meydana getirmeyi amaçlıyoruz.”

THK’nın 19.10.1925 tarihli 1. Büyük Kongresi – Başbakan İsmet Paşa

Türk Hava Kurumu, Cumhuriyet’in ilanından 16 ay sonra 16 Şubat 1925’de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleriyle “Türk Tayyare Cemiyeti” adıyla kurulmuştur. Cemiyet’in kuruluş amacı; Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak; bütün bunlar için gerekli araç ve gereci hazırlamak; personeli yetiştirmek ve Uçan Bir Türk Gençliği yaratmaktır.

Kurulduğu yıldan itibaren her kongrede Türk Hava Kurumu ile ilgili önemli konular konuşulmuş ve kararlar alınmıştır. 1935 yılı 6. Büyük Kongresinde Türk Hava Kurumu ismi benimsenmiş ve Türkkuşu’nun kurulması kararlaştırılmıştır. Kurum’un faaliyeti dört alana ayrılmıştır.

 1. Planörcülük
 2. Motorlu Tayyarecilik
 3. Paraşütçülük ve
 4. Modelcilik

Günümüzde Türk Hava Kurumu’nun havacılık eğitimleri verdiği toplam dört eğitim merkezi bulunmaktadır. Bu eğitim merkezlerinden biri, ikinci kez Ağustos 2019 tarihinde ziyaret etme imkanı bulduğum Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’dir.

Keyifli ve dolu dolu geçen dört gün boyunca, değerli havacılık öğretmenleri ile sohbet etme imkanı buldum. Türk Hava Kurumu ve İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde detaylı olarak verilen havacılık eğitimleri hakkında bilgiler edindim.

Türk Hava Kurumu Dünya’da ücretsiz amatör ve sportif amaçlı eğitim veren tek kurum olarak aşağıdaki alanlarda eğitim vermektedir:

 1. Model Uçak
 2. Paraşüt
 3. Yamaç paraşüt
 4. Planör
 5. Yelken kanat
 6. Microlight
 7. Balon

Havacılık sektöründe çalışan, teknik açıdan havacılık ile uğraşan, havacılığa meraklı kişiler için Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’ni aktarmak istedim. İnönü Havacılık Merkezi’ne değinirken de Türk Hava Kurumu’nun geçmişine kısaca değindim. 

Türkiye havacılık tarihini bilmek, kurumların geçmişini, faaliyetlerini bilmek, havacılığa meraklı, havacılıkla ilgilenen herkes için çok önemlidir.

Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Merkezi okul müdürü planör pilot Ahmet Açan ile tanışma fırsatı da buldum. Kendisiyle ‘Sivil Havacılıkta Kariyer’ kitabım hakkında konuştuk.

«

»

Bir Cevap Yazın